Kondenzační kotle

Zajišťujeme výměnu starých spotřebičů za úsporné kondenzační kotle renomovaných značek.

Princip kondenzační technologie

Proč je kondenzační technika tak úsporná? V případě konvenčního způsobu vytápění uniká část tepla obsaženého ve spalinách bez užitku do atmosféry a odnáší s sebou až 11 % nevyužité energie.

U kondenzačních kotlů jsou tyto spaliny, které obsahují množství horké vodní páry a tím i energie maximálně využívány. Horké spaliny spolu s vodní párou prochází speciálně upraveným tepelným výměníkem, ve kterém předávají za příslušných podmínek teplo otopné vodě a tím se spaliny a pára ochlazují. Nejvíce energie - kondenzačního tepla, získáme při takovém ochlazení, kdy vodní pára obsažená ve spalinách zkondenzuje. Aby došlo ke kondenzaci, musí být teplota zpětné otopné vody vracející se do speciálního výměníku kondenzačního kotle chladnější než je tzv. rosný bod vodních par obsažených ve spalinách, tzn. cca pod 55 °C. Tohoto je ideálně docíleno právě u již zmiňovaných nízkoteplotních systémů. Při součtu takto získané energie, tzv. kondenzačního tepla a výhřevnosti zemního plynu je za optimálních podmínek dosaženo provozního normovaného stupně využití až 109 % a v porovnání s klasickými kotli mají tak kondenzační kotle přibližně až o 25 % nižší spotřebu paliva. Zdroj Junkers.cz

Pokud máte strach z klasických průtokových spotřebičů (karem) při jejich provozu, zde je možná alternativa: ARISTON PLYNOVÝ BOJLER

Zejména těchto značek

Viessmann Vaillant Buderus Immergas Junkers  Baxi Protherm Geminox Ariston

Webové stránky vytvořilo studio - InternetDreams.cz